Onderdelen

De onderhoudsapplicatie GoInControl bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Locaties en objecten
  • Planning
  • Analyses
  • Resource
  • Accountbeheer

LOCATIES & OBJECTEN

Het onderdeel Locaties & Objecten bestaat uit twee pagina’s: Boomstructuur en Opnamestanden.

In de Boomstructuur vindt u een overzicht van alle locaties, objecten, componenten, instructies, acties en materialen die van toepassing zijn binnen een machinepark. De locatie geeft aan waar het object staat. Het kan zijn dat er ook sprake is van een sublocatie. Het object is de machine. De componenten zijn de onderdelen van de machine. Elk component van het object moet onderhouden worden. De instructies geven aan wanneer en welk onderhoud moet plaatsvinden. Binnen de instructies bevinden zich acties en materialen die tijdens het onderhoud toegepast moeten worden. Op deze manier kunt u het hele machinepark in de applicatie GoInControl plaatsen.

Naast de Boomstructuur vindt u de pagina Opname standen. Op deze pagina kunt u de opname standen van de objecten invoeren, inzien en vergelijken. Het doel van deze pagina is om prognoses en opname standen zorgvuldig in te voeren om uiteindelijk regelmatig onderhoud uit te voeren zodat budgetten opgesteld kunnen worden.

PLANNING

In het onderdeel Planning vindt u een overzicht van de statussen van alle onderhoudsactiviteiten binnen het productiebedrijf. U kunt bijvoorbeeld zien weke instructies ingepland moeten worden en welke bijvoorbeeld in behandeling zijn.

Voor elke afdeling binnen een productiebedrijf is inzichtelijk wat de status is van een instructie. Op deze manier kan elke afdeling in het onderdeel Planning bekijken welke acties er ondernomen moeten worden om een instructie stap voor stap af te ronden. Elke afdeling is verantwoordelijk voor een aantal vastgestelde statussen.

Naast de statussen is het mogelijk om in dit onderdeel checklists aan te maken en te verwerken. De checklist bevat een overzicht van alle acties die per component van een object uitgevoerd moeten worden. Zo vindt u de gegevens van de materialen en kunt u aanvinken of de werkvergunning, de materialen en de capaciteit oke (OK), niet oke (NK) of niet van toepassing (NVT) zijn. Ook kun je zien of de actie uitgevoerd moet worden tijdens of buiten bedrijf en hoeveel tijd hier voor is gereserveerd. Daarnaast kunt u waar nodig een meetwaarde invullen bij een actie. De checklist is een handig hulpmiddel dat u kunt gebruiken tijdens het onderhoud of een inspectie.

ANALYSES

In het onderdeel Analyses kunt u meetwaarde(n) toevoegen, meetwaarden uploaden en een analyse selecteren. Op deze manier vindt u in dit onderdeel informatie over de waarden van de olie analyses. Het is ook mogelijk om de resultaten van olie analyses op een later moment op te vragen van verschillende componenten. Ten slotte kunt u hier de kosten vinden die gemaakt zijn in een maand- of jaaroverzicht. Zo wordt inzichtelijk of de gemaakte kosten binnen of juist buiten het vastgestelde budget vallen.

RESOURCE

In het onderdeel Resource vindt u van de werknemer zijn gegevens, kennis, vaardigheden en de gevolgde cursussen. Bij het inplannen van een instructie wordt vervolgens rekening gehouden met de kennis en vaardigheden van de werknemer. Op deze manier worden de werknemers met de juiste kennis en vaardigheden ingezet bij het uitvoeren van geplande instructies en acties.

ACCOUNTBEHEER

In het onderdeel Accountbeheer kunt u uw eigen gegevens inzien. In dit onderdeel worden door de LabAdmins en de Company Admins productiebedrijven en gebruikers toegevoegd in de applicatie. De eindgebruikers kunnen hier hun eigen accountgegevens inzien.